B041 ЖУРНАЛИСТИКА ЖӘНЕ РЕПОРТЕРЛІК ІС
Білім беру бағдарламалары:
6B03202 Конвергентті журналистика
6B03203 Жарнама және PR
Таңдау пәндері:
Шығармашылық емтихан
Конвергентті журналистика
Жарнама және PR
Конвергенттік журналистика - бұл дәстүрлі жұмыс әдістерін жаңа технологиялармен үйлестіретін журналистиканың жаңа түрі. Осы бағдарлама аясында студенттер журналистиканың негіздерін, сондай-ақ заманауи медиа кеңістікте жұмыс істеуге қажетті жаңа дағдыларды үйренеді.
Теледидар, Радио, Газеттер, Интернет басылымдары, Әлеуметтік медиа.
Кім болып жұмыс істейсің?
PR және жарнама - интернеттегі коммуникация мамандарын дайындайтын бағдарлама. Бағдарлама интернет-коммуникацияларды басқарудың интеграцияланған тәсіліне, яғни дәстүрлі және жаңа жұмыс әдістерінің үйлесіміне негізделген. Жаңа медиа, жарнама, PR - жұртшылықпен байланыс технологияларын игеруді қамтиды
Жарнама, Жұртшылықпен байланыс, Маркетинг, Әлеуметтік желілер.
Кім болып жұмыс істейсің?
Грантқа шектік балл: 120